Philomath | Blog Writer | Amateur Theater Actress | Digital Creator | Kablosuz Beyin | Kampüsteyiz

Herkese selamlar!

Sizlere izlerken çok eğlendiğim bir diziden bahsedeceğim bu yazımda.

2021 yılının ilk gününde Ömer Sinir’in yönetmenliğini yaptığı gibi dizisi Exxen’de yayınlanmıştı. Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç’ın başrollerinde olduğu bu dizi absürt komedi türünün en doğal hali diyebilirim.

Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı bu dizide günümüz Türkiye’sinde…

Savaşların insanlara zararı kadar katkısı da boldur. Birçok savaş zamanında yapılan çalışmalar ile teknoloji ve disiplinlerarası gelişim sağlanmıştır. Pazarlama da bunun bir etkisi ile gelişmiş ve ürün veya hizmet satışını etkilemiştir. Birazdan okuyacağınız blog yazımın konusu da pazarlamayı çok büyük bir biçimde şekillendiren bir insan.

Bu insan kim diyecek olursanız…

Çevremizde gözlemlediğimiz şeyler bize etki eder ve buna göre fikir yürütmeye başlarız. Algıladığımız şeyler üzerinden hayatımızı sürdürür bunun ışığında kararlar alırız. Size bu konu ile alakalı olan sanatta önemli bir yere sahip “alımlama estetiği” konusunu elimden geldiğince açıklamaya çalışacağım. Öncelikle sizlere bu kavramı açıklamadan evvel bazı tanımlar sunmak istiyorum.

Algı

Sultan-ı Nevruz, Nevruz Sultan, Mart Bozumu gibi adlarla anılan “Nevruz” Anadolu’nun ve pek çok kültürün bahar bayramıdır.

Nevruz geleneğinin tarihi 15 bin yıl öncesine kadar uzanır. Efsanevi Pers Kralı Cemşid, Hint-İranlılar ya da kendi tarihsel adlandırmaları ile Arya veya Aryanlar’ın avcılıktan hayvancılığa ve yerleşik yaşama geçişini temsil eder.

Kral Cemşid…

Her gün değişmekte olan dünyanın bizlerden istediği beceriler de bu değişime ayak uydurmaktadır. 21. Yüzyıl becerileri de günümüz öğrencilerinin Bilgi Çağı boyunca kariyerlerinde başarılı olmak için ihtiyaç duydukları becerilerdir.

21. Yüzyıl becerileri üç kategoriye ayrılmıştır:

  1. Öğrenme Becerileri
  2. Yaşam Becerileri
  3. Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri

Bunların ne olduğundan önce becerinin…

Felsefe kimilerinin koşarak uzaklaştığı bir şeyken kimilerine göre sığınılası bir liman. Düşünmekten yorulmayan sorgulamaya oldukça istekli olan kimseler tarafından karşılıklı sohbet veya tartışmalarla süslenmiş bir araştırma türü diyebilirim. Demek istediğim filozofların söylediklerini okumak veya gözlemlemekten ibaret olan felsefe değil. Kaldı ki bu zaten felsefe değil… Onu tanımlamak biraz güç…

Son zamanlarda teknolojinin gelişimiyle ve yazılımların hafıza gereksinimlerinin artması ile beraber SSD’ler hayatımızda vazgeçilmez bir yer edindi. Hard disklere göre hızlı çalışmaları ve daha güvenilir olmaları sebebiyle önemini her geçen gün arttırıyor.

Peki SSD Nedir?

Sıradan hard disk ürünlerine göre neredeyse 100 kat daha hızlı çalışabilen SSD’ler metal aksam yerine elektronik devreler…

Seda Nur Ataman

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store