Sign in

Philomath | Blog Writer | Amateur Theater Actress | Kablosuz Beyin | in:seda-nur-ataman

Çevremizde gözlemlediğimiz şeyler bize etki eder ve buna göre fikir yürütmeye başlarız. Algıladığımız şeyler üzerinden hayatımızı sürdürür bunun ışığında kararlar alırız. Size bu konu ile alakalı olan sanatta önemli bir yere sahip “alımlama estetiği” konusunu elimden geldiğince açıklamaya çalışacağım. Öncelikle sizlere bu kavramı açıklamadan evvel bazı tanımlar sunmak istiyorum.

Algı, psikoloji ve bilişsel bilimlerde duyusal bilginin alınması, yorumlanması, seçilmesi ve düzenlenmesi anlamına gelir. Bundan yola çıkarak çevremizdeki birçok şeye karşı olan tepkilerimizin algılarımıza bağlı olduğunu biliyoruz.

Estetik de, sanatsal yaratıcılığın, sanatta ve yaşamda güzel ve güzellik denen kavramın bilimi, güzeli araştıran bilim dalı olarak tanımlanıyor.

Alımlama analizi ise eserlerin ve…

Hayatınızda kaybettiğiniz şeyleri düşünmenizi rica edeceğim bu yazımın başlangıcında sizden. Neyin yoksunluğu sizi en çok üzen şey oldu? Buna nasıl göğüs gerebildiniz? Bir kayıp sonrasındaki sürecinizde öfkeniz en çok neye veya kime oldu?

Bazen hiç ummadığınız bir anda hayat önünüze Sisifos’unki kadar zorlu hissettirecek bir yol çıkarıyor. İşte Sound of Metal filminin ana konusu da bununla alakalı.

Bu film müzikal severler için diyerek başlamayacağım bu öneriye çünkü bu film müzikle değil, duyu kaybıyla ilintili bir film. Hatta kabullenme üzerine çekilmiş bir film bile denilebilir. Aşağıdaki afişlere bakarsanız da hangi duyu kaybı olduğunu anlayabilirsiniz.

Merhaba sinemasever okurlar. Sizlere her yıl tartışmalarıyla ünlü bir ödül töreninden bahsedeceğim bu yazımda. Neredeyse bir asırdır her sene olduğu gibi bu sene de küçük heykelcikler için büyük umutlarla bekleyen ekipleri bu ay sonu da izleyeceğiz.

Evet, evet! Oscar’dan bahsediyorum doğru bildiniz. Bir de ondan hemen önce yapılan adı pek de duyulmamış Altın Ahududu Ödülleri var. Bu ödül töreni ise işinde kötü olmayı başarmış yapımlara veya kişilere veriliyor.

Nasıl Ortaya Çıktılar?

Elbette ki Oscar daha önce verilmeye başlandı. …

Sultan-ı Nevruz, Nevruz Sultan, Mart Bozumu gibi adlarla anılan “Nevruz” Anadolu’nun ve pek çok kültürün bahar bayramıdır.

Nevruz geleneğinin tarihi 15 bin yıl öncesine kadar uzanır. Efsanevi Pers Kralı Cemşid, Hint-İranlılar ya da kendi tarihsel adlandırmaları ile Arya veya Aryanlar’ın avcılıktan hayvancılığa ve yerleşik yaşama geçişini temsil eder.

Kral Cemşid tasviri minyatür

O çağlarda mevsimler insanoğlunun hayatında günümüzdekinden daha yaşamsal bir önem arz ediyordu ve yaşamla ilgili her şey dört mevsim ile çok yakından ilgiliydi. Zor geçmiş bir kışın ardından gelen bahar, tabiat ananın çiçekler, yeşillenen bitkiler uykusundan uyanması ve sığırların yavrulaması, insanoğlu için büyük bir fırsat ve bolluğun canlanması demekti. …

Mühendis, endüstriyel tasarımcı, teknoloji girişimcisi ve hayırsever olan Elon Musk son yıllarda adını sıkça duyduğumuz bir isim oldu. Attığı tweetler ile kimi bütün varlığını bir gecede kaybederken kimi de iki katına çıkarır hale geldi. Ama bizim ele alacağımız tweeti aşağıda yer alıyor.

“420 is ten times better than 42.” 6 Kasım 2020'de Elon Musk böyle bir tweet attı. Ne demek istiyordu? “420, 42’den 10 kat daha iyidir.” ne demekti?

Ayrıca SpaceX’in yüksek kalitede geniş bant internet sunmayı amaçladığı projesi Starlink; dünyanın çevresinde dolaşan 42 bin uydu için başvuru yapmıştı. …

Her gün değişmekte olan dünyanın bizlerden istediği beceriler de bu değişime ayak uydurmaktadır. 21. Yüzyıl becerileri de günümüz öğrencilerinin Bilgi Çağı boyunca kariyerlerinde başarılı olmak için ihtiyaç duydukları becerilerdir.

21. Yüzyıl becerileri üç kategoriye ayrılmıştır:

  1. Öğrenme Becerileri
  2. Yaşam Becerileri
  3. Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri

Bunların ne olduğundan önce becerinin ne olduğuna açıklık getirerek başlayayım yazıya.

Felsefe kimilerinin koşarak uzaklaştığı bir şeyken kimilerine göre sığınılası bir liman. Düşünmekten yorulmayan sorgulamaya oldukça istekli olan kimseler tarafından karşılıklı sohbet veya tartışmalarla süslenmiş bir araştırma türü diyebilirim. Demek istediğim filozofların söylediklerini okumak veya gözlemlemekten ibaret olan felsefe değil. Kaldı ki bu zaten felsefe değil… Onu tanımlamak biraz güç. Felsefenin özünü ortaya koyacak sınırlayıcı tanımlardan kaçınmamız bana göre felsefenin ruhuna daha uygundur. Birçok entelektüeli etkilemiş olan gür sakallı Karl Marx, felsefeyi şu şekilde değerlendirmiştir:

“Filozoflar şimdiye kadar dünyayı sadece anlamaya çalışmışlardır; oysa önemli olan, dünyayı anlamaktan ziyade, onu değiştirmektir.”

Onun izinden gidecek ve doğru yolundan asla sapmayacak olan bir gür…

Son zamanlarda teknolojinin gelişimiyle ve yazılımların hafıza gereksinimlerinin artması ile beraber SSD’ler hayatımızda vazgeçilmez bir yer edindi. Hard disklere göre hızlı çalışmaları ve daha güvenilir olmaları sebebiyle önemini her geçen gün arttırıyor.

Peki SSD Nedir?

Sıradan hard disk ürünlerine göre neredeyse 100 kat daha hızlı çalışabilen SSD’ler metal aksam yerine elektronik devreler kullandıkları için bu depolama birimleri hem daha az yer kaplarlar hem de diğer bilgisayar bileşenleri ile daha hızlı iletişim kurarlar.

Barok besteci ve kemancı olan İtalyan müzisyen Tartini’yi anacağım bu yazımda. Nocturne isimli Amazon’un 2020 çıkışlı filminde ilk kez adına rastladığım bu müzisyenin ilginç bir hikayesi var. İtalyan sanatçıyı müzik tarihinde önemli bir yeri olmasına rağmen, çoğu müzisyen “Devil’s Trill” keman sonatının bestecisi olarak biliyor.

Tartini’nin bu çok bilinen eseri teknik olarak zorlu çift stoplu trilleri gerektiren ve modern standartlara göre bile zor olan bir solo keman sonatı ortaya koymuş. Bunu nasıl yaptığı konusu ise birçok insana göre hayret verici bir hikayeyle süsleniyor.

Alman asıllı Rus okültist, Teosofi Derneği’nin kurucusu ve teozofinin batıda yaygınlaşmasını sağlayan kişi yani Madame Blavatsky tarafından…

Sosyal medyada paylaşım yapanlar olarak hepimiz birer içerik üreticisiyiz. Dolayısıyla ismini bilmiyor olsak da “web 2.0” hakkında bir şeyler biliyoruz demektir.

Genel anlamda ilk kullanımına bakılınca “Web 2.0” terimi O’Reilly Media tarafından 2004’de kullanılmış ve Mono internet olarak kullanılan “web 1.0”’ın yerini almıştır.

Seda Nur Ataman

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store